Beiting gir lavere CO2-utslipp Dyr som beiter i stedet for å spise kraftfór fører til lavere CO2-utslipp, forutsatt at beitingen reduserer kraftfórproduksjonen tilsvarende. Produksjon av kraftfór krever bruk av fossile energikilder til produksjon av gjødsel, pløying av åker, høsting, samt transport fra åker til dyr. I tillegg kommer humus-effekten som kort forklart går ut på at upløyd mark kan lagre store mengder CO2, mens pløyingen frigjør CO2.   Èn kg rødt kjøtt produsert på kraftfôr forårsaker utslipp på minimum 20 kg CO2 . Dette tilsvarer et forbruk av 10 liter bensin eller nesten 200 km med en bil som bruker 0,5 liter på mila. Det er vanskelig å fastslå eksakt hvor mye reduksjon i utslippene overgang til beiting vil gi, uten å legge en rekke forutsetninger til grunn. Det er likevel åpenbart at kjøttproduksjon basert på beiting vil gi vesentlig lavere utslipp enn ved bruk av kraftfôr.