Kraftfôrimport er ikke bærekraftig Det er rekordstor import av kraftfór som fører til at dyrene våre ikke utnytter beiteressursene her hjemme. Det er spesielt den økte proteinandelen i fôret som ikke er bærekraftig. Proteinandelen i fôret til norske dyr er mer enn doblet siden århundreskiftet, og denne økningen er basert på import av soya fra Brasil. Utvinning av soya fører til høye CO2-utslipp og indirekte avskoging i Amazonas. Til tross for sertifiseringsordninger, så skaper norsk import økt etterspørsel som presser andre aktører til å ta i bruk regnskogen. Soyaimport relatert til norsk jorbruk legger nå beslag på et 11 ganger større område enn palmeoljeimport gjorde på sitt høyeste. Økning av proteinandelen i fôret er gunstig i et kostnadsmessig perspektiv fordi dyra vokser raskere og kuene gir mer melk. Beiting og utetid for dyra blir imidlertid ekstraarbeid som ikke øker inntektene, og dyra blir dermed stående inne. Når dyra står inne reduseres immunforsvaret som følge av lite bevegelse og smitten spres raskere fordi dyra står tett. For å unngå sykdom blir det derfor tilsatt antibiotika-lignende medisiner i fôret som over tid øker sannsynligheten for utvikling av antibiotika-resistente bakterier.