Kjøtt fra beite er både sunnere og bedre I utlandet brukes merkingen ”grass-fed” på kjøtt fra beitedyr, og det er to viktige grunner til at dette er en indikasjon på høy kvalitet. For det første påvirker dyrets mat næringsinnholdet og marmoreringen i kjøttet. Videre er beiting også en garanti for at dyret har levd i et miljø med lavere nivå av stress og medisiner som kan påvirke mørhet, og renhet. Det er hele pakken som gjør at Jamie Oliver og mange andre kokker vektlegger denne distinksjonen i sine valg av råvarer.   Kjøtt fra beitedyr har noenlunde lik fettprosent som kraftforede dyr, men har opptil fem ganger høyere innslag av den sunne flerumettede fettsyren Omega3. I tillegg har kjøttet omtrent dobbelt så mye CLA (Conjugated Linoleic Acid) som noe omstridt er tillagt en slankende egenskap. Kjøtt fra beitedyr inneholder også høyere nivåer av vitamin A og E, samt mineralene kalium, jern, sink, fosfor og natrium. Marmorering eller intramuskulært fett oppstår hos dyr som ikke vokser så raskt. Beitedyr vokser relativt sakte fordi de har lavere proteinandel i kosten og det oppstår derfor fin marmorering i kjøttet.   Beitedyr må nødvendigvis gå ute og har derfor god plass rundt seg. Det medfører mindre stress og sykdom. Kjøttets mørhet har en sammenheng med hvor mye stress dyret utsettes for, mens renheten påvirkes av hvor mye medisiner og kjemikalier dyret utsettes for.