Kje er sunt, godt og bruker norsk natur effektivt Kjekjøtt er et godt alternativ til svin og kylling siden det er både magert og mildt på smak. Hvis dyret i tillegg har beitet vil kjøttet være blant de sunneste alternativene. Kje er dessuten kanskje det dyret som er best egnet til å utnytte ressursene som ligger i norsk natur. Kje har bedre ryddeegenskaper enn storfe og lam fordi det spiser både busker og kratt. Ettersom kjeet foretrekker busker istedet for gress kan beitesesongen utvides i begge ender fra ca april til november. Kjeet vokser raskt, slik at det kan levetiden er lik vekstsesongen i utmark og kun livdyra som trenger å stå inne om vinteren. Livdyra kan dessuten bruke halm som vinterfôr. Halm er et biprodukt fra kornproduksjonen som i dag håndteres som avfall fordi det er svært få som kan dra nytte av det. Kjekjøtt har lang tradisjon både i Norge og store deler av verden, men kostnadsfokuset i norsk jordbruk førte til at det mer eller mindre forsvant etter krigen. I dag utgjør kjekjøttet bare 0,1% av norsk kjøttforbruk og kan betraktes som et biprodukt fra produksjonen av geitost.

Kjekjøtt