Åpent landskap øker bruk av naturen
Åpent landskap vil gi flere muligheter for turgåere, skikjørere, båtfolk og alle andre som bruker eller ønsker å se naturen. Beitetrykket før krigen var nesten tre ganger høyere enn i dag, i tillegg til at økt temperatur fremskynder gjengroingen. Vegetasjonen holdes nede kun der en når til med større maskinredskaper og alt utenfor fylles med vilkårlig tilvekst som blokkerer bruk og utsikt..Bildet nedenfor er av E16 gjennom Nærøydalen og viser hvordan landskapet ser ut når vegetasjonen kun holdes nede ved hjelp av maskiner. Området er utilgjengelig og naturopplevelsen fra veien er også sterkt redusert fordi vegetasjonen blokkerer utsikten.

gg

SONY DSC