Beiting er bra for dyra Beiting er en garanti for at dyrene får være ute. Dyr som går ute får mer naturlig adferd og mer bevegelse som gir bedre immunforsvar. De får også bedre plass rundt seg, og dette gjør at de blir mindre utsatt for smitte. Dyr som spiser kraftfôr kan også gå ute, men det finnes ingen garanti for dette. Det er mer ressurskrevende og dermed mindre lønnsomt å la dyra gå ute når de likevel spiser kraftfôr.

Dyrevelferd