Beiteteknologi Det finnes nå teknologi som gjør det mulig med beiting uten fysiske gjerder. Dette vil redusere kostnadene forbundet med beiting. Det vil også åpne opp for at beitedyr og mennesker kan bruke de samme områdene i større grad enn før.   Løsningen innebærer at gjerdene defineres på et elektronisk kart. Mordyrene i geiteflokken utstyres deretter med et halsbånd, mens ungdyrene vil følge mor. Halsbåndet er utstyrt med GPS og vil avgi lydsignal når dyret nærmer seg det virtuelle gjerdet. Dersom mordyret trosser lyden, vil det få et støt som om det var et elektrisk gjerde. Geita er svært intelligent og lærer raskt. Det tar ikke lang tid før den forholder seg til lydsignalet som et gjerde.   På filmen nedenfor kan du se hvordan geita responderer på lydsignal som gjerde.